Начало < Интересни факти

Още един повод за гордост!

Повече от 40 години каравеловката Цонка Василчева краси кутиите за локум, познати на цяла България.

fakt001
fakt001
fakt001
  • Цонка Василчева, снимана 
     на излизане от хранителен
     магазин на 25.05.2008 г.
     в с.Каравелово.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.